- Advertisement -

મુર્ખની માફક વર્તવાનું બંધ કર.😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

પપ્પુ : આપણા લગ્ન માટે
તારા મમ્મી પપ્પા એ શું વિચાર્યું?
ટીના : પપ્પા હજુ કાંઈ બોલ્યા નથી અને
મમ્મી પપ્પાનો વિરોધ કરવા તૈયાર છે.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

ટીના તેમના પડોશીને :
ટીના : તમે તમારા દીકરાને મારા ચાળા
પાડતો બંધ કર્યો?
બીના : હા, એ હવે તમારા ચાળા નહિ પાડે.
ટીના : તમે એને એવું શું સમજાવ્યું કે
એ ચાળા પાડતો બંધ થઈ ગયો?
બીના : મેં એને એટલું જ કહ્યું કે,
મુર્ખની માફક વર્તવાનું બંધ કર.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

(નોંધ: આ બધા જોક્સ સોશીયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરાયેલ લોકપ્રિય જગ્યા એથી લેવાયેલ છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર હસાવવાનો છે. કોઈ ધર્મ, જાતી, વર્ગ, લિંગ કે રંગ નાં લોકો નો મજાક બનાવવો કે એની ભાવના ને ખલેલ પહોંચાડવા નો અમારો કોઈ જ ઉદ્દેશ્ય નથી.)

- Advertisement -
- Advertisement -