- Advertisement -

આગળના જન્મમાં વિચારવાની જરૂર હતી.😅😝😂😜

- Advertisement -

એક દિવસ,
રોમેન્ટિક પુસ્તક વાચતા વાચતા પત્નીએ
પતિને પૂછ્યું,
પત્ની : જો કોઈ સુંદર નવયુવાન,
મને ભગાડીને લઇ જઈ રહ્યો હોય, અને
તમે સામેથી આવી જાવ, તો તમે શું કરશો?
પતિ : હું તેને કહીશ,
હે ભગવાનના ઈમાનદાર માણસ,
ભગાડીને લઇ જવાની શું જરૂર છે,
આરામથી લઇ જાવ.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

પત્ની એ ખાવામાં રીંગણનું શાક બનાવ્યું
તે જોઇને
પતિ ગુસ્સાથી લાલ થઇ ગયો અને કહ્યું:
પતિ : ફરી રીંગણ? તને ખબર નથી,
વધુ રીંગણ ખાવાથી
માણસ બીજા જન્મમાં ગધેડો બને છે
પત્ની : તે વાત તમારે
આગળના જન્મમાં વિચારવાની જરૂર હતી.
😅😝😂😜🤣🤪

- Advertisement -

(નોંધ: આ બધા જોક્સ સોશીયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરાયેલ લોકપ્રિય જગ્યા એથી લેવાયેલ છે.અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર હસાવવાનો છે. કોઈ ધર્મ, જાતી, વર્ગ, લિંગ કે રંગ નાં લોકો નો મજાક બનાવવો કે એની ભાવના ને ખલેલ પહોંચાડવા નો અમારો કોઈ જ ઉદ્દેશ્ય નથી.)

- Advertisement -
- Advertisement -